Strakapoud velký  je nejběžnějším šplhavým ptákem, vyskytujícím se na území ČR.